Web
Analytics
PROSJEKTER / DVD PROSJEKT

DVD prosjektet



DVD-prosjektet


Lokal TV-Eidsvoll fra 1983 – 1990-tallet produserte programmer fra lokale begivenheter. I 2007 fikk Eidsvoll Syd Rotary klubb  - etter avtale med rettighetshaverne og Eidsvoll kommune – tilgang til alt materiale som var produsert, og som var lagret i Rådhuset.


Dette var starten på et stor prosjekt for klubben. I avtalen med kommunen og rettighetshaverne fikk klubben anledning til å produsere DVD-er og selge dem til inntekt for gode formål i nærmiljøet. Det innebar også et betydelig arbeid med å digitalisere de gamle VHS-kasettene.


Vi har nå produsert 10 DVD-er og har ikke planer om flere.


Klubben besluttet å dele inntektene i to:


Et kortsiktig (årlig) prosjekt – skolemiljøprisen på kr. 10.000,- til elev(er) ved Råholt ungdomsskole (RUSK) som har bidratt positivt til skolemiljøet. Skolen gjennomfører en omfattende prosess med medvirkning fra elevrådet, foreldrerådet, lærerne og rektor før kandidaten er valgt blant de som er nominert fra hver klasse.


Prisen ble de første årene delt ut av klubbens president på skolens juleavslutning – en svært stemningsfull anledning. De siste par årene har presidenten delt ut prisen ved et arrangement siste skoledag før påske. Det innebærer at skolen får noe lengre tid til å vurdere kandidatene.


Alle prismottakerne har møtt i klubben etterpå og fortalt hva prispengene er gått til. Det har vært flere eksempler på at prisvinnerne har brukt pengene til gagn for andre – både i inn og utland.


 


Et langsiktig prosjekt: Bidrag på kr. 75.000,- til Eidsvoll 1814 i forbindelse med grunnlovsjubileet 17. mai 2014. Den andre Rotary-klubben i kommunen, Eidsvoll Rotary Klubb, bidro med samme beløp.


Pengene ble overrakt i forbindelse med GSE-besøket (ungdomsutveksling fra USA) like før sommerferien 2013. Midlene er benyttet til en utendørs-scene utenfor Eidsvollsbygningen.


En kobberplate på scenen tilkjennegir at gaven er gitt av Eidsvoll Syd Rotary Klubb og Eidsvoll Rotary Klubb.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nebbenes kro - sydgående
Adresse: Østre Hurdals veg
Postnummer: 2074
Sted: Eidsvoll Verk
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 20:00:00
Møtespråk: no

Rotarymøte
27. feb. 2019, 20.00

"Eidsivatinget" v/Rolf Anker Thon Møtet er med l ...

Rotarymøte
6. mar. 2019, 20.00

Nannestad vannverk v/Adel Al-Jumaily møte er m ...

Les mer



rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...